Kartoituspalvelu

Kartoituspalvelu

Jätä yhteystietosi Otamme sinuun yhteyttä!

Kartoituspalvelu selkiyttää IT-ympäristön nykytilanteen, ohjaa oikeiden valintojen tekemiseen, johtaa kustannusten alenemiseen sekä helpottaa tulevaisuuden budjetointia.

Mitä kartoituspalvelu pitää sisällään?

Kartoituspalvelun avulla käydään läpi kaikki asiakkaan IT-järjestelmät, työasemat, palvelimet, verkot ja ohjelmistot. Näiden pohjalta muodostetaan kattava dokumentti IT-ympäristönne nykytilanteesta. Asiantuntijamme analysoivat tiedon ja luovat osa-aluekohtaiset kehitysehdotukset ja aikataulutukset järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistopäivityksiä koskien.

IT-kartoituksen laajuus mukautetaan yrityksenne tarpeita vastaavaksi ja toteutetaan siten, että se tuottaa yrityksellenne mahdollisimman paljon lisäarvoa.

Annamme asiantuntemuksemme IT-päätöstenne tueksi. Tavoitteemme on tukea ydinliiketoimintanne kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomiomme EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kaikissa ratkaisuissamme ja autamme yritystänne tietosuoja-asetuksen tuomien velvoitteiden huomioinnissa.

Milloin IT-kartoitus on ajankohtainen?

 • Yrityksenne kasvaa, mutta IT ei pysy kasvun perässä
 • Haluatte selvittää riskit ja eliminoida työntekoon vaikuttavat katkokset
 • Teiltä puuttuu ajantasainen dokumentaatio IT-ympäristöstänne
 • Teillä ei riitä aika IT-asioiden miettimiseen
 • Haluatte vähentää IT-työhön käytettyä aikaa
 • Järjestelmänne ja teknologiavalintanne ovat vanhentuneita, pirstaloituneita tai liiketoiminnalle sopimattomia
 • Teitä kiinnostaa selvittää käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia IT:n toimivuudesta
 • Haluatte paremman ymmärryksen IT-ympäristönne kokonaiskustannuksista
 • Kaipaatte selkeitä ratkaisuehdotuksia, sparrausta tai kokonaisvaltaisen etenissuunnitelman tulevaisuuden IT-hankinnoille ja -ratkaisuille

IT-ympäristön kartoituspalvelun kolme eri tasoa

 • 1. Perus-kartoitus

  Kartoitetaan ja dokumentoidaan liiketoimintanne kannalta tärkeimmät IT-palvelut, kuten:

  • Palvelimet
  • Työasemat
  • Verkko- ja tietoliikenneyhteydet
  • IT-tuki
  • Tallennus- ja varmistusratkaisut
  • Tietoturva

   

  Toteutustapa:
  Kartoitus toteutetaan haastattelemalla Asiakkaan nimeämää yrityksen IT-palveluista vastaavaa henkilöä/henkilöitä.

  Kerätty tieto analysoidaan Capnovan eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan ratkaisuehdotukset.

  Lopputulos:
  Yritys saa ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään liiketoiminnan kannalta tärkeimpien IT-palveluiden osalta.

  Havaittujen selkeiden puutteiden ja tarpeiden perusteella asiakkaalle tehdään kehitysehdotus muutoksista/hankinnoista nykyiseen IT-ympäristöön liittyen.

  Kehitysehdotus toimitetaan 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun olemme keränneet kaikki tarvitsemamme tiedot.

  Peruskartoituksen hinta: 790,00€ (alv 0%)

  Tilaa yrityksesi IT-kartoitus ottamalla yhteyttä myyntiimme 020 759 7541 tai myynti@capnova.fi.

 • 2. Laaja kartoitus

  Kartoitetaan ja dokumentoidaan liiketoimintanne kannalta tärkeimmät IT-palvelut, kuten:

  • Palvelimet
  • Työasemat
  • Verkko- ja tietoliikenneyhteydet
  • IT-tuki
  • Tallennus- ja varmistusratkaisut
  • Tietoturva

   

  Havaittujen kehityskohteiden osalta asiantuntijamme määrittävät tietoturvalliset ratkaisuvaihtoehdot, joiden pohjalta asiakkaalle tuotetaan selkeä ratkaisuehdotus.

  Toteutustapa:
  Kartoitus toteutetaan haastattelemalla Asiakkaan nimeämää yrityksen IT-palveluista vastaavaa henkilöä/henkilöitä. Lisäksi Capnovan asiantuntija tutustuu Asiakkaan tiloissa IT-ympäristöön. Tarvittaessa käytetään tilanteeseen parhaiten soveltuvia ohjelmistoja laajemman tiedon hankkimiseen ja analysointiin.

  Kerätty tieto analysoidaan Capnovan eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan kehitysehdotukset. Tämän jälkeen Capnova kerää budjetääriset tarjoukset ehdotusten kustannusvaikutuksista.

  Lopputulos:
  Asiakas saa ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään. Havaittujen kehityskohteiden perusteella asiakkaalle esitetään kattava ratkaisuehdotus, joka sisältää kuvaukset suositelluista ratkaisuista perusteluineen ja kustannuksineen.

  Ratkaisuehdotus toimitetaan asiakkaalle 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittava tieto on kerätty ja kartoituskäynti on tehty.

  Laajan kartoituksen hinta: 1490,00€ (alv 0%)

  Tilaa yrityksesi IT-kartoitus ottamalla yhteyttä myyntiimme 020 759 7541 tai myynti@capnova.fi.

 • 3. Kokonais-valtainen kartoitus

  Kartoitetaan ja dokumentoidaan asiakkaan kanssa sovitut IT-palvelut sekä mahdolliset tietoturvauhat (haavoittuvuudet). Huomioidaan IT-palveluiden vaikutus käyttäjiin, kuten työntekijöiden ja mahdollisesti loppuasiakkaiden käyttäjäkokemus. Lisäksi eritellään nykyisen ympäristön kustannukset.

  Asiakkaalle tuotetaan kattava IT-ympäristön riskianalyysi sekä laadun parantamiseen liittyvä selvitys.

  Asiakkaan IT-ympäristön jatkuvan kehittämisen tueksi asiakkaalle valmistellaan aikajaksotettu etenemissuunnitelma. Tavoitteena on, että etenemissuunnitelman mukaiset ratkaisut tukevat asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita.

  Toteutustapa:
  Haastatellaan asiakkaan nimeämää IT-palveluista vastaavaa henkilöä tai henkilöitä sekä valittua joukkoa IT:n vaikutuspiirissä olevia henkilöitä kuten yrityksen työntekijät ja/tai loppuasiakkaat.

  Tämän lisäksi projektiin nimetty Capnovan asiantuntija tutustuu asiakkaan tiloissa IT-ympäristöön. Tarvittaessa käytetään erilaisia hyväksi todettuja ohjelmistoja laajemman tiedon hankkimiseen ja analysointiin.

  IT-ympäristön tietoturvan arvioinnin apuna käytetään muuan muassa F-Secure Radar -ohjelmistoa.

  Kerätty tieto analysoidaan Capnovan eri osa-alueiden asiantuntijoiden toimesta ja muodostetaan kehitysehdotukset.

  Lopputulos:
  Asiakas saa kokonaisvaltaisen, ajantasaisen ja helposti ylläpidettävän dokumentaation nykyisestä IT-ympäristöstään. Asiakkaalle valmistellaan kattava etenemissuunnitelma perusteluineen. Se sisältää mm. kuvauksen

  • IT-palveluiden suhteesta liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin
  • IT-ympäristön nykytilasta ja kustannuksista
  • Kehityskohdat
  • Muutosten/hankintojen kustannusvaikutukset

   

  Etenemissuunnitelmaan kirjataan myös riskianalyysin ja laadun parantamisen selvityksen tulokset ja suhteutetaan ne tarvittaviin muutoksiin.

  Etenemissuunnitelma jaksotetaan asiakkaan kanssa yhteisesti sovitulle aikavälille (esimerkiksi 3 vuotta).

  Etenemissuunnitelma toimitetaan asiakkaalle 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki tarvittava tieto on kerätty ja kartoituskäynti on tehty.

  Kokonaisvaltaisen kartoituksen hinta: 3290,00€ (alv 0%)

  Tilaa yrityksesi IT-kartoitus ottamalla yhteyttä myyntiimme 020 759 7541 tai myynti@capnova.fi.

Paranna yrityksesi tuottavuutta ratkaisuillamme.
Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

Olen kiinnostunut seuraavasta palvelusta: