GDPR Capnovalla

GDPR Capnovalla

Jätä yhteystietosi Otamme sinuun yhteyttä!

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen siirtymäaika päättyi 25.5.2018. Me Capnovalla sitoudumme noudattamaan tietosuoja-asetusta ja täyttämään sen asettamat vaatimukset.

Tietosuoja-asetus

Olemme kartoittaneet Tietosuojamalli-palvelun avulla kaikki henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvät osa-alueet, jotta tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttyvät.

Esimerkkejä suoretuista toimenpiteistä:

  • Henkilötietoja sisältävien järjestelmien kartoittaminen ja analysointi
  • Henkilötietojen käsittelyä sisältävien prosessien ja palveluiden muokkaaminen
  • Rekisteröityjen oikeuksiin liittyvien prosessien kehittäminen ja käyttöönotto
  • Kumppanien ja mahdollisten henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden kartoittaminen
  • Sopimusvalmistelut henkilötietojen käsittelystä tarvittavien tahojen kanssa
  • Läpinäkyvyyden parantaminen rekisteröityjen tiedottamisessa

Varmistamme henkilötietojen asianmukaisen suojauksen ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisen ja valvomme tietosuojan tasoa säännöllisesti.

Voit asiakkaanamme luottaa siihen, että kaikki Capnovan käytössä olevat teknologiat, toimintamallit ja käytänteet vastaavat uuden tietosuoja-asetuksen lakimuutoksia nyt ja tulevaisuudessa. Uudet tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tullaan huomioimaan sopimusehdoissa määräpäivään mennessä.

Uudet tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet on huomioitu päivitetyissä sopimusehdoissa.

Lue blogistamme EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR)