Tekniikka

Tekniikka

Jätä yhteystietosi Otamme sinuun yhteyttä!

Capnova vastaa siitä, että palvelimet ja verkkolaitteet ovat valvottuja ja varmistettuja parhaalla mahdollisella tavalla. Huolehdimme 24h vuoden jokaisena päivänä, että olemme luottamuksen arvoisia ja että asiakkaanamme voit keskittyä tekniikan sijaan omaan ydinliiketoimintaasi.

Laitetilat ja tekniikka

Laitetilat

Capnovalla on kaksi laitetilaa (KD1 ja KV9) Tampereen ydinkeskustassa. Palvelinsaleissamme on tehokas ilmastointi, murtosuojaus ja ympärivuorokautinen nauhoittava kulunvalvonta sekä automaattinen paloilmoitinlaitteisto. Järeä UPS-varmennettu virransyöttö, jonka akusto suodattaa sähköverkosta tulevat mahdolliset häiriöt ja takaa katkottoman toiminnan. KV9 salissa generaattori takaa sähkön saannin pidempienkin sähkökatkosten aikana. KD1 salissa on siirrettävän generaattorin käyttömahdollisuus. Laitteet on konesaleissa sijoitettu lukittuihin laitekaappeihin, joihin pääsy on rajoitettu ja valvottu. Käynti tiloihin tapahtuu aina saatettuna.

Laitesalit täyttävät Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 54 A/2012M:n määritys “Tärkeä tila”).

Yhteydet

Capnovan konesalien Internet-yhteydet ovat luotettavuuden takaamiseksi varmistettu vähintään kolmen eri IP Transit -operaattorin toimesta. Runkoreitittimemme ovat hajautettuna molempiin saleihimme ja laitesalit ovat yhdistettyinä toisiinsa kahdella eri reittiä kulkevalla mustalla kuidulla. Yhteyden kapasiteetti on 2 x 10 Gbit/s. Dynaaminen BGP4-reititys ja omat IP-osoitteet takaavat, että yksittäisen transit- tai kuituyhteyden vikaantuminen ei aiheuta konesalien toimivuuteen häiriötä.

Laitetiloihimme on saatavilla kaikkien suurten operaattoreiden runkoyhteydet. Toimimme myös yhteistyössä mm. TREX Tampere Region Exchange -solmupisteen kanssa.

Jotta asiakkaidemme palvelut ja palvelinyhteydet toimivat aina parhaalla mahdollisella nopeudella, tarkkailemme jatkuvasti yhteyksiemme kuormitusta ja latenssia. Kapasiteettia on paljon reservissä, ettei ruuhkahuippuinakaan ongelmia pääse syntymään.

Palvelimet ja verkkolaitteet

Laitekantamme koostuu pääosin Huawei ja Fujitsu -räkkipalvelimista sekä NetApp ja Huawei -levyjärjestelmistä.

Järjestelmät ovat aina vähintään kahdennettuja, joten vikaantuneet kiintolevyt, tuulettimet tai virtalähteet voidaan vaihtaa järjestelmän ollessa käynnissä. Näin huoltokatkosten määrä on saatu minimoitua.

Kaikki tuotantoympäristömme ovat virtualisoitu VMWaren virtualisointituotteilla. Käyttöjärjestelmäjakauma palvelimittain on  80% Linux, 20% Windows Server.

Verkkolaitteiden toimivuuteen olemme kiinnittäneet erityistä huomioita. Reitittimet ja kytkimet ovat kahdennettu, tarjoten näin erittäin vikasietoisen 10G -nopeudella toimivan verkkoympäristön. Erillisissä Storage-verkoissamme hyödynnetään SAN- ja NAS -tekniikoita käytetään vaatimuksista ja käyttötarpeesta riippuen. Järjestelmistä on saatavilla levypintaa kolmella eri nopeudella: Huippunopeaa All Flash (SSD) kapasiteettia I/O -intensiivisiin ympäristöihin, useimpiin käyttötarkoituksiin soveltuvaa Hybrid (HDD+SSD Cache)-levypintaa sekä arkistointi- ja varmistuskäyttöön soveltuvaa hitaampaa SATA-levyä.

Valvonta ja varmistus

Konesalien tuotantoympäristöt ovat automaattisen valvontapalvelun alaisuudessa. Järjestelmä valvoo verkon ja palvelinten toimintaa sekä kuormitusta. Valvontajärjestelmä lähettää ongelmatapauksissa hälytyksen sähköpostina ja tekstiviestinä. Ylläpidosta vastaavat henkilömme saavat tiedon ongelmatilanteista nopeasti ja usein jo ennen varsinaisen käyttäjälle näkyvän vian muodostumista.

Ylläpito on liitettävissä virtuaalipalvelin- ja palvelinhotellipalveluihin, jolloin valvomme esimerkiksi sovitun palvelinsovelluksen tilaa, levytilojen käyttöastetta, prosessorin tai muistin kuormitusta.

Varmistukset tehdään pääsääntöisesti Veeamin tuotteilla toiseen palvelinsaliimme (Capnova KV9) joko kerran päivässä tai useammin. Varmistukset versioidaan yleensä 7-30 vuorokaudeksi, joista voidaan palauttaa joko yksittäisiä tiedostoja tai koko palvelin.